Uczyć się głębiej - Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej

Uczyć (się) głębiej. Jak to zrobić na lekcji

Pierwsza tak wyczerpująca publikacja o narzędziach, metodach i strategiach głębokiego uczenia się, wzbogacona o konkretne przykłady ich zastosowania. Na ponad 200 stronach znajdziecie odpowiedź na pytanie, jak angażować uczniów w osobiste nadawanie znaczeń (sensu) przekazywanym informacjom oraz kształcić umiejętności prowadzące do wartościowych zmian w ich wiedzy.

To jedyna tego typu publikacja na polskim rynku, która pomoże Wam skutecznie pogłębiać wiedzę młodych ludzi i rozwijać u nich zdolność do: wiązania ze sobą faktów, szukania zależności, generowania i stawiania hipotez, porównywania ze sobą przedmiotów i zjawisk, wyciągania esencji z trudnego tekstu, obrazu czy filmu oraz rozumienia kontekstu przekazu.

McTighe i Silver  w jasny i konkretny sposób omawiają w niej siedem strategii rozwijających, tzw. thinking skills, które tłumaczymy jako „umiejętności myślenia” i adaptujemy do polskiego kontekstu.

Jay McTighe, Harvey F. SilverTeaching for Deeper Learning: Tools to Engage Students in Meaning Making ; Tłum. Anna Dzierzgowska;  Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej 2021, ISBN: 978-83-66150-86-7
 Cena:  47 zł

Udostępnij:

AUTORZY

Jay McTinghe

Jay McTighedoświadczony pedagog i ceniony autor publikacji edukacyjnych, znany ze swojej pracy nad „umiejętnościami myślenia”. Na co dzień doradza amerykańskim organizacjom i instytucjom edukacyjnym. Współpracował m.in. z wydziałem oświaty stanu Maryland przy reformie systemu edukacji. Jay McTighe podejmuje wysiłki, aby opracować ogólnostanową strategię nauczania oraz modele kształcenia i oceniania, które poprawią jakość myślenia uczniów. Ma bogate doświadczenie w dziedzinie rozwoju zawodowego i jest stałym prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach i warsztatach.

Harvey F. Silver – doktor nauk pedagogicznych, ekspert w zakresie stosowania, opartych na badaniach, technik doskonalenia nauczania w klasie. Współpracuje ze szkołami, okręgami szkolnymi i wydziałami edukacji w Stanach Zjednoczonych. Był konsultantem Georgia Critical Thinking Skills Program oraz Kentucky Thoughtful Education Teacher Leadership Program. Wraz z Richardem W. Strongiem opracował The Thoughtful Classroom, znaną w całym kraju inicjatywę na rzecz rozwoju zawodowego. Jest autorem edukacyjnych bestsellerów, a także twórcą nagradzanej serii Tools for Tomasz Educators. Dążeniem H. Silvera jest wspieranie nauczycieli i uczniów w możliwie najpełniejszym wykorzystywaniu ich potencjału.

SPIS TREŚCI

 • Nauczanie skoncentrowane na wielkich ideach

  Wiedza rozwija się szybciej niż jesteśmy w stanie ją przyswoić, a większość informacji jest dostępna w internecie. Dlatego powinniśmy zachęcać młodzież do „myślenia na dużą skalę”, czyli rozpoznawania w treści wielkich idei i koncentrowania wokół nich procesu nauczania. Jakie podejścia sprzyjają takiemu nauczaniu i jak zastosować je w praktyce?

 • Tworzenie pojęć i uogólnianie

  „Myślenie na dużą skalę” wiąże się z łączeniem faktów i rozumieniem związków między pojęciami. W tym rozdziale przedstawiamy 5 narzędzi pomocnych w przygotowaniu lekcji, które wspierają myślenie pojęciowe uczennic i uczniów oraz sprawiają, że jest ono głębsze i bardziej trwałe.

 • Robienie notatek i podsumowywanie

  Wychwytywanie ważnych informacji, porządkowanie ich i łączenie to umiejętności niezbędne w szkole i w życiu. Korzystanie z 6 narzędzi, opisanych w tym rozdziale, sprawia, że uczennice i uczniowie samodzielnie wykonują notatki i streszczenia, przetwarzając aktywnie informacje, co prowadzi do pełniejszego ich rozumienia.

 • Porównywanie

  Porównywanie jest podstawową umiejętnością myślenia, niezbędną do nadawania znaczeń. Jak kształcić tę umiejętność u uczennic i uczniów, aby mogli skutecznie argumentować, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy? Jak ją rozwijać, by uczenie się przynosiło oczekiwane efekty?

 • Czytanie służące zrozumieniu

  Jak nauczyć uczennice i uczniów takiego sposobu czytania, które prowadzi do zrozumienia treści? Jak ukierunkować i rozwijać umiejętne czytanie przed lekturą, w trakcie i po jej zakończeniu po to, aby mogli nadawać wiadomościom znaczenia? Przedstawiamy 5 konkretnych narzędzi.

 • Przewidywanie, stawianie pytań i hipotez

  Przewidywanie i stawianie hipotez wymaga generowania i sprawdzenia słuszności swoich pomysłów. Tym samym angażuje uczennice i uczniów w czynne nadawanie znaczeń, rozbudza ciekawość i sprzyja głębokiemu uczeniu się. Prezentujemy 4 narzędzia, które pomogą je zastosować na lekcji.

 • Wizualizacja i tworzenie przedstawień graficznych

  Myślenie obrazowe i nadawanie informacjom formy wizualnej wymaga zaangażowania osoby, która się uczy. W tym rozdziale omawiamy 5 skutecznych narzędzi, które pozwolą Ci wykorzystać w pracy z uczennicami i uczniami wizualizację i różne rodzaje przedstawień niewerbalnych, w tym także schematy graficzne.

 • Przyjmowanie różnorodnych perspektyw

  Przyjmowanie różnorodnych perspektyw wiąże się z umiejętnościami zadawania pytań i oceniania, sprzyja też rozwijaniu krytycznego myślenia. Za to empatia jest bardziej osobista i wiąże się z dojrzałością społeczno-emocjonalną. Proponujemy 5 sposobów postępowania, tak by uczennice i uczniowie przyjmowali cudzą perspektywę i empatyzowali z innymi.

 • Jak to wszystko połączyć?

  Przedstawione strategie i narzędzia przydadzą się każdemu nauczycielowi i każdej nauczycielce. Można je stosować nie tylko na wybranych lekcjach, ale także podczas całego roku szkolnego, jeśli włączymy je do programu nauczania. Ale jak mamy nauczyć uczennice i uczniów, aby samodzielnie je stosowali? Przedstawiamy w pięciu krokach, jak to zrobić.

 • Aneks. Polskie przykłady

  Ta część zawiera 25 przykładów zastosowania omówionych strategii przez polskich nauczycieli współpracujących z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Każdy przykład składa się z opisu, co zrobił nauczyciel, co uczniowie oraz zdjęć ilustrujących proces lub jego efekty.

5 powodów, dla których warto sięgnąć po publikację "Uczyć (się) głębiej”

Publikacja zachęca do systematycznego stosowania metod, które pomagają zrozumieć najbardziej nawet skomplikowane problemy, a jednocześnie rozwijać u wszystkich uczniów i uczennic samodzielność w uczeniu się.

Polscy nauczyciele i nauczycielki różnych przedmiotów dzielą się m.in. przykładami aktywności na zajęciach polskiego, matematyki, fizyki, edukacji wczesnoszkolnej, niemieckiego czy plastyki.

Są one użyteczne jako narzędzie codziennej pracy z uczniami i uczennicami, ale systematycznie rozwijane stanowią zestaw kompetencji z których młodzi ludzie mogą korzystać przez całe życie.

Autorzy podpowiadają, jakie działania może podjąć nauczyciel przed i w trakcie lekcji, by świadomie rozwijać u uczniów umiejętności związane z uczeniem się:  tworzenie pojęć i uogólnianie, robienie notatek i podsumowywanie, porównywanie, czytanie służące zrozumieniu, przewidywanie, stawianie pytań i hipotez, wizualizacja i tworzenie graficznych przedstawień oraz przyjmowanie różnorodnych perspektyw.

Opisywane w publikacji strategie pomagają rozwijać te umiejętności, które tworzą podstawy dobrego myślenia w szkole, w pracy i w życiu, koncentrując się na takich umiejętnościach, których posiadanie lub brak silnie różnicuje uczniów i uczennice.

OPINIE